ایران پلاست

تاریخ نمایشگاه ایران پلاست برای سه دوره آینده تثبیت شد
0 0
118
1397/07/01

براساس توافق با شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تاریخ برگزاری نمایشگاه ایران پلاست تا سال 1400 در محدوده تاریخ فعلی تثبیت شد.
 
به این ترتیب این نمایشگاه هرسال در همین تاریخ برگزار خواهد شد و مشارکت کنندگان نمایشگاه می توانند برای حضور در دوره های آتی از هم اکنون برنامه ریزی کنند.
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 2 تا 5 مهر 1397 در محل نمایشگاه های بین المللی ایران تهران برگزار می شود.

ایران پلاست