آمیزه های TEH جدید تولید KRAIBURG

محصولی دارای یک فناوری نوین در زمینه ی لاستیک‌ھای گرمانرم ترکیبی (TEH)
0 0
160
1397/09/27

شرکت KRAIBURG تولیدات گوناگونی دارد. اما در نمایشگاه 2018 Fakuma تمرکز این شرکت بر محصول جدید طراحی شده بود. این محصول دارای یک فناوری نوین در زمینه ی لاستیک ھای گرمانرم ترکیبی (thermoplastic elastomer hybrid) یا TEHبود.
موادی که با استفاده از اختلاط مواد گرمانرم و لاستیک ھای اتصال عرضی شده تولید می شوند معمولا با آمیزه ھای PP/EPDM شناخته می شوند. این مواد کاربرد لاستیک ھا را داشته در حالی که فرایندپذیری مواد گرمانرم را در خود دارند. این در حالی است که محدودیت ھایی در مورد استفاده از این محصولات وجود دارد. به عنوان مثال در کاربردھایی که تماس با سطوح دما بالا مورد نیاز است، این مواد افت خواص داشته و عملکرد محدود شده ای را نشان می دھند.
بنابراین، نیاز به موادی که دارای فرایند پذیری مشابه مواد گرمانرم بوده و در عین حال مقاومت حرارتی و شیمیایی داشته باشند به شدت احساس می شود. شرکت KRAIBURG چنین موادی را در دسته ی لاستیک ھای گرمانرم ترکیبی یا TEH قرار داده تا به خوبی این مواد را از آلیاژھای شناخته شده ی TPVھمچون PP/EPDM جدا سازد.
این شرکت محصولات خود را با محوریت TEHتولید کرده و ادعا می کند این مواد نه تنھا به چالش ھای حال حاضر در صنعت پاسخ گوست بلکه به عنوان کلاس جدیدی از عملکرد برای فرایندکاران شناخته خواھد شد.
این مواد با توجه به ویژگی ھایی که دارند می توانند به عنوان جایگزینی برای آمیزه ھای لاستیکی تلقی گردند. از جمله ویژگی ھای بارز این مواد می توان به مقاومت دمایی آن ھا اشاره کرد. این مواد می توانند با دستگاه ھای قالب گیری تزریقی و رانشگری معمول، تحت فرایند قرار گیرند. این مواد ١٠٠ درصد قابل بازیافت بوده و می توانند در چرخه ی اقتصاد مدور مصرف شوند. نمونه ھای مشکی و بی رنگ از محصولات TEH فعلا در دسترس است.
این محصولات تا دمای ١۵٠ درجه ی سلسیوس مقاومت داشته و در برابر موادی نظیر روغن ھا، نرم کننده ھا، سوخت و رنگ دھنده ھا بسیار مقاوم ھستند.

iranpolymer